Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2024

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego www.melkadesign.pl, zwanego dalej „Sklepem”. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych klientów oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych jest Firma Melkadesign, Kateryna Meller, z siedzibą przy ul. Borowa 17 , 05-506 Wilcza Góra, NIP: 951-20-80751, REGON: 141296698, e-mail: melka@melkadesign.pl,  tel. +48 606 761 617.

3. Zbierane dane osobowe

3.1 Sklep zbiera następujące dane osobowe:

 • Dane rejestracyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
 • Dane kontaktowe: numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy.
 • Dane transakcyjne: historia zakupów, sposób płatności, dane do faktury.
 • Dane techniczne: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

4.1 Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień: przetwarzanie i dostawa zamówień, obsługa płatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Obsługi klienta: odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 • Marketingu: przesyłanie informacji handlowych, newsletterów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Analityki i statystyki: analiza ruchu na stronie, optymalizacja usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Spełnienia obowiązków prawnych: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

5.1 Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Dostawcy usług IT: hosting, utrzymanie i rozwój Sklepu.
 • Firmy kurierskie i pocztowe: realizacja dostawy zamówień.
 • Operatorzy płatności: realizacja płatności.
 • Księgowi i doradcy prawni: obsługa księgowa i prawna.
 • Organy państwowe: w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Prawa użytkowników

6.1 Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych.
 • Prawo do usunięcia: prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przeniesienie do innego administratora.
 • Prawo sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
 • Prawo do cofnięcia zgody: prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (dotyczy przetwarzania na podstawie zgody).

6.2 W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez e-mail: melka@melkadesign.pl.

7. Bezpieczeństwo danych

7.1 Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

8. Okres przechowywania danych

8.1 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1 Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednią informację na stronie Sklepu.

10. Kontakt

10.1 W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: melka@melkadesign.pl lub telefonicznie: +48 606 761 617

Ta Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2024 roku.